Strona główna

N1N1


INSTRUMENTY


Instrument muzyczny to przyrząd służący muzykowi do wykonywania muzyki w inny sposób, niż za pomocą głosu ludzkiego. Charakterystyczną cechą odróżniającą poszczególne rodzaje instrumentów jest ich brzmienie, przez co do rozpoznania ich wystarcza organ słuchu. Podział instrumentów na grupy jest trudny, gdyż można klasyfikować je na wiele sposobów, a ponadto wiele z nich można zaszeregować jednocześnie do wielu różnych grup. Przykładem może być fortepian, który ze względu na źródło dźwięku jest instrumentem strunowym, ze względu na sposób produkowania dźwięku - akustycznym, ze względu na wzmocnienie - rezonansowym, ze względu na powstawanie dźwięku - perkusyjnym, a ze względu na sposób wykonywania muzyki - klawiszowym.Podział instrumentów

Podstawowa, oparta na zasadach akustycznych, klasyfikacja instrumentów muzycznych została przedstawiona w 1914 r. przez austriackiego muzykologów Ericha Moritza von Hornbostela i Curta Sachsa w oparciu o systematykę stworzoną w 1888 przez Victora Charlesa Mahillona, dzieli instrumenty w zależności od wibratora (źródła dźwięku). Jej podstawowy szkielet jest następujący:

Systematyka ta została uzupełniona o
Obok powyższej klasyfikacji naukowej w powszechnym użyciu jest też praktyczny podział instrumentów muzycznych na:Ponadto instrumenty możemy również podzielić ze względu na ilość dźwięków muzycznych do uzyskania jednocześnie:

a także ze względu na sposób produkowania dźwięku:

NA GÓRĘ